వార్తలు

నోటకి వచ్చినట్లు మాట్లాడిన కత్తి మహేశ్ పై వేణుమాధవ్ ఎలా ఫైర్ అయ్యాడో తెలుసా.?

Written by Tolly2Bolly

నోటకి వచ్చినట్లు మాట్లాడిన కత్తి మహేశ్ పై వేణుమాధవ్ ఎలా ఫైర్ అయ్యాడో తెలుసా.?

 

About the author

Tolly2Bolly

Leave a Comment